Hamerschot Huis stelt voor een overeengekomen periode accommodatie voor logies met ontbijt ter beschikking. Daarnaast worden voor paarden/ponies van gasten stallen en/of weiden inclusief strooisel voor de stal, hooi en (in overleg) krachtvoer ter beschikking gesteld. Hamerschot Huis behoudt zich het recht voor om geen weiden ter beschikking te stellen indien de weersomstandigheden het gebruik van de weiden niet toestaat. Dit is ter beoordeling van Hamerschot Huis.

Het stallen van een paard en gebruik van weide geschiedt op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van de faciliteiten of voer.

 Meegebrachte paarden/pony’s dienen te zijn ingeënt tegen influenza, vrij te zijn van ziektes en recentelijk te zijn ontwormd. verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar van het paard. Wij zijn niet aansprakelijk voor ziekte of besmetting die bij ons opgelopen is.

 Hamerschot Huis is, tenzij de schade is ontstaan door opzet en/of grove schuld van (medewerkers van) Hamerschot Huis, niet aansprakelijk voor: verlies, diefstal, verduistering, directe of indirecte schade en/of kosten, veroorzaakt aan personen en/of zaken tijdens of ten gevolge van het verblijf op de accommodatie. De schade is voor rekening en risico van de gast.
De aansprakelijkheid van Hamerschot Huis is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Hamerschot Huis wordt uitgekeerd.
De gast is jegens Hamerschot Huis aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hem/haarzelf en zijn/haar zaken.
De gast zorgt zelf voor een ongevallenverzekering en een WA-verzekering.

Wij hanteren binnenshuis een niet-rokenbeleid. Buiten roken is vanwege brandgevaar alleen toegestaan op de veranda.

Het meenemen van honden is niet toegestaan.

 Reserveringen worden binnen 5 dagen na ontvangst bevestigd. Hamerschot Huis behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de reservering bij overmacht. Na bevestiging van de reservering dient 50% van de overeengekomen som overgemaakt te worden, tenzij anders is overeengekomen. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Het restantbedrag dient uiterlijk 1 week voor de dag van aankomst te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

 

Alle prijzen zijn inclusief btw en toeristenbelasting en zijn geldig t/m 31 december 2014, wijzigingen voorbehouden.

 

Onze annuleringsvoorwaarden:

 - Bij annulering meer dan een maand voor de dag van aankomst zijn geen kosten verschuldigd

 - Bij annulering in de periode tussen 30 en 14 dagen voor de dag van aankomst is 25% van het reserveringsbedrag verschuldigd

 -Bij annulering in de periode tussen 14 en 7  dagen voor de dag van aankomst is 50% van het reserveringsbedrag verschuldigd

 - Bij annulering in de periode tussen 7 en 3 dagen voor de dag van aankomst is 75% van het reserveringsbedrag verschuldigd

 - Bij annulering  in de periode tussen 3 dagen en 24 uur voor de dag van aankomst is 85% van het reserveringsbedrag verschuldigd

 - Bij annulering 24 uur of minder voor de dag van aankomst is 100% van het reserveringsbedrag verschuldigd

 Het reserveringsbedrag is het totale bedrag aan logies met ontbijt inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode.

 


Overzicht